Nya landsbygdsföretag som fått Leaderfinansiering har större framgång än genomsnittet

Enligt en utredning är nya landsbygdsföretag som har beviljats Leader-finansiering mer framgångsrika än företag i genomsnitt i hela landet. Mer än fyra av fem nybildade företag med Leader-finansiering var fortfarande verksamma efter fem år. På nationell nivå blir i genomsnitt vartannat företag tvunget att lägga ner verksamheten redan under de fem första åren. Utredningen gjordes av Finlands Leader-grupper och studerade företag som startade sin verksamhet och anställde sin första arbetstagare med hjälp av Leader-finansiering.

I LVI Peltsi arbetar nyförtiden tre personer: Santeri Peltolehto (vänster), Jukka Peltolehto och Ville Vepsäläinen.

Utredningen gav vid handen att det uppkommer nya arbetsplatser även om investeringarna är små. En arbetsplats som tillkom i ett litet landsbygdsföretag genom Leader-finansiering kostade cirka 5 800 euro i offentliga medel. Arbetsplatserna kom till då företagarna fick bidrag för att anställa sin första arbetstagare och därigenom blev arbetsgivare. Kalkylerat med den finländska medianinkomsten har den offentliga satsningen på en arbetsplats betalat sig i form av skatteintäkter på tio månader.

– Leader-finansieringen förefaller ge företagen en impuls till aktivering. Den höga andelen vittnar också om att man lokalt har lyckats stödja just de företag som har efterfrågan på sina varor och tjänster, säger Leader-ombudet Heli Walls.

Utredningen studerade nybildade företag som beviljades Leaderfinansiering för att anställa sin första arbetstagare. Av dessa företag är cirka 88 procent fortfarande verksamma 2019.

Genom Leader-finansiering får bland annat mindre företag på landsbygden bidrag till nyinvesteringar. Ansökan om finansiering lämnas in till den lokala Leadergruppen och dess styrelse fattar beslut om finansieringen. Finland har 54 Leader-grupper som geografiskt omfattar hela landet. Leader-verksamheten innefattar hälften av Finlands befolkning.

Utredningen studerade nybildade företag som under 2007–2013 fick Leader-finansiering för att anställa sin första arbetstagare. Kostnaden för en arbetsplats som tillkom genom Leader-finansiering beräknades för de företag där bidragssumman och det sysselsatta antalet personer var kända.