Amaze Me Leader -toimintatapa innostaa nuoria maaseudun kehittämistyöhön

Amaze Me Leaderin idea on tarjota nuorille mahdollisuus toimia oman kotiseutunsa aktiivisina kehittäjinä. Elämyksiin perustuvan oppimisen avulla nuoret saavat Amaza Me Leader -tapahtumissa uutta tietoa Leader-toiminnasta, kokevat osallisuutta samanlaisista taustoista tulevien nuorten kanssa ja tutustuvat maaseudun yritystoimintaan. Samalla nuoret rakentavat verkostoja ja saavat kansainvälistä kokemusta.

Tapahtumiin osallistuvien nuorten motto on:

Meitä kiinnostaa kotiseutumme tulevaisuus!

Valmentavan leirin osallistujia (2018).

Amaze me Leader – Change Makers -hanke toteutettiin skotlantilaisen, viiden suomalaisen Leader-toimintaryhmän ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Hanketta toteuttavat Piällysmies ry (koordinaattori), Veej’jakaja ry, Rajupusu Leader ry, Leader Länsi-Saimaa ry, Pohjois-Kymen Kasvu ry sekä Skotlannista Dumfries & Galloway LAG.

Kohderyhmänä olivat toimintaryhmien alueella asuvat nuoret ja laajemmin hankkeesta hyötyvät myös nuorten ideoita kaipaavat sidosryhmät ja hanketoteuttajat. Tavoitteena oli kasvattaa nuorten tietoisuutta Leader-toiminnan vaikutuksista maaseudulla, sitouttaa nuorisoa paikallisen maaseudun kehittämiseen, edistää nuorten yrittäjähenkisyyttä sekä lisätä kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja nuorten osallisuutta, verkostoitumista ja kansainvälistä kokemusta.

Skotlantilainen hankepartneri Dumfries & Galloway LAG toteutti elokuussa 2018 Amaze Me Leader -seikkailuseminaarin, joka suunnattiin EU-jäsenmaiden 18-29 -vuotiaille nuorille. Seikkailun ideana on tutustuttaa nuoria Leader -rahoitettuihin kohteisiin maaseudulla toiminnallisesti elämyspedagogiikan menetelmin. Jokainen osallistuja toimi oman Leader-alueensa lähettiläänä ja toi tullessaan omat kokemuksensa ja näkemyksensä kotiseudulleen. Tänä vuonna mukana oli yhteensä viitisenkymmentä nuorta Skotlannista, Suomesta, Latviasta ja Virosta. Suomessa järjestettiin lisäksi orientaatioviikonloppu sekä nuorten ja päättäjien yhteinen ajatushautomo XAMKin ja opiskelijayhteistyön voimin.

Amaze Me Leader -ajatushautomoon osallistuneita nuoria. Kuva: Tiina Judén

Mukaan hakeneilta nuorilta toivottiin etukäteen kiinnostusta kehittää maaseutua nuorille sopivaksi paikaksi kasvaa, työskennellä ja asua. Intensiivinen viikko Skotlannissa vaati myös aktiivista osallistumista ja myönteistä asennetta, ryhmätyötaitoja ja halua jakaa ajatuksia, taitoja ja kokemuksia toisten kanssa. Välillä yöunet jäivät vähiin, päivät olivat pitkiä, nähtävää ja koettavaa oli paljon. Illalla nuoret kokoontuivat “klaanikokouksiin” antamaan palautetta päivästä ja keskustelemaan päivän aiheista. Keskusteluilla valmistauduttiin Think Tank-tapahtumaan, jossa kohdattiin paikallisia päätöksentekijöitä. Viikko Skotlannissa antoi nuorille kulttuurista osaamista, mieleenpainuvia kokemuksia, ymmärrystä yhteisöistä, toimeentulosta ja paikallislähtöisestä kehittämisestä maaseudulla.

Amaze Me Leader Changemakers -hankkeen materiaaleja:

Videoita aiemmista tapahtumista:

Muita linkkejä: